Verloop, verzuim, ontevredenheid en gedoe?

Mentaal verzuim. Laat daar nou net niet jouw expertise liggen als werkgever, maar toch zul je daar wél wat mee moeten.

Waarom zou je zelf een psycholoog zoeken voor je medewerker?

Ten eerste, bij Kemp is er geen sprake van een wachtlijst. De intake wordt binnen 2 weken gepland en er wordt meteen gestart met de behandeling na goedkeuring van de offerte. Binnen de regulieren GGZ zijn de wachtlijsten momenteel soms opgelopen tot wel 6 maanden. Dat kost veel tijd en geld. E
en bijkomend probleem is dat de reguliere GGZ een diagnose nodig heeft om een behandeling te kunnen legitimeren. Vaak werkt een diagnose (en dus het plakken van een stoornis op iemand) herstel belemmerend. 

 

Ten tweede; De factor die de grootste impact heeft op het welzijn van mensen, is werk. Het probleem van behandeling door een reguliere psycholoog is dat die psycholoog niet de werkhervatting en herstel van functioneren als doelstelling heeft. Vaak is de behandeling gericht op de klacht en de stoornis. De werkomgeving is vaak geen onderdeel van gesprek. Terwijl werk een groot deel van iemand zijn tijdsinvulling omvat én werk gezond kan maken. 

En ten derde; Op verzoeken om informatie van de bedrijfsarts wordt vaak zeer traag en terughoudend gereageerd en advies voor werkgever is er al helemaal niet bij. Hierdoor gebeurt het meer dan eens dat een psycholoog de bedrijfsarts in de wielen fietst en de psycholoog een trager tempo hanteert dan de bedrijfsarts. Reken maar dat de werknemer (onbewust!) hangt in het traagste tempo dat wordt aangehouden, terwijl dat meer dan eens herstelbelemmerend is. 

Ben jij die resultaatgerichte werkgever? 

Verzuim goed aanpakken bespaart veel tijd en kosten. Kemp helpt werknemers terug naar een duurzaam functioneren. Dat gebeurd in nauw overleg met bedrijfsarts en werkgever, zodat je precies weet waar aan gewerkt wordt. Waar nodig krijg je als werkgever gericht advies om de werknemer te helpen bij zijn herstel. Zo werken we samen aan duurzaam herstel, zonder onnodig tijdverlies. Mijn interventie leidt er doe dat medewerkers herstellen, beter weten hoe ze voor zichzelf kunnen zorgen en in de toekomst beter met stress kunnen omgaan. Dat maakt hen productiever en het werk leuker. 

Ik help jouw werknemer in een handomdraai weer in het zadel. Dit doe ik, door het anders te doen. Ik werk klachtontkoppelend, in plaats van klachtkoppelend. Niet werken vanuit hokjes, stoornissen en protocollen, maar écht contact maken en aansluiten bij de werknemer. Mentaal ongemak niet zien als medisch probleem, maar geloven in het vermogen van mensen om hun situatie te verbeteren. In een werkwijze waarin jouw werknemer weer met plezier en aandacht zijn vak kan uitoefenen. 

 

Ik bied duidelijke adviezen, in heldere taal. Efficiënt en persoonlijk. Vanuit oprechte aandacht voor mens en werk lever ik de beste psychologische zorg aan werkend Nederland.

Kemp biedt:

Geen wachtlijst, start binnen 2 weken.

Advies voor op de werkvloer

Snel terug in het zadel

Geen labels en diagnoses

Heldere, no-nonsense communicatie, geen geitenwollensokken gesprekken

Een schop onder de kont waar nodig

Een snelle vinger op de zere plek

Een onafhankelijke, frisse blik