Gezondheid is het vermogen om mee te bewegen met verandering.

Stagneert dit?

We kunnen op twee manieren samen werken: